Bedrijfsosteopathie

Jaarlijks kunnen de kosten ten gevolge van werkverlet hoog oplopen, terwijl vaak een preventieve of snelle accurate behandeling afwezigheid van een werknemer sterk kan beperken tot zelfs vermijden. Daarom is er de laatste jaren vanuit werkgevers een steeds groter wordende vraag naar preventieve maatregelen om het werkverlet door fysische klachten en ziekte te beperken.

Vanuit dit gegeven is het begrip “bedrijfsosteopaat” gegroeid, een therapeut die de werknemers van een bedrijf waarmee hij een overeenkomst heeft, behandelt. De werkgever komt tussen in de kosten van de behandeling. Dit zet de werknemers sneller aan tot behandeling, zij het preventief of in geval van klachten. Voor het bedrijf kan het boekhoudkundig als kost ingebracht worden, en bovendien is de financiële return groot ten gevolge van minder ziektedagen, hogere productiviteit etc.
Daarenboven ervaren werknemers dit als een heel positief signaal vanwege de werkgever.

Voor meer info zijn wij steeds bereikbaar!
Verschillende formules zijn mogelijk om aan de behoeften van uw onderneming te voldoen.