Eerste consult

Kinesitherapie & fasciatherapie:

Medisch voorschrift van de arts is vereist.
Een klever van de mutualiteit graag ook meenemen.
Medische beeldvorming ( RX,CT, labo,echo,…) mag steeds meegenomen worden.

Osteopathie:

Directe toegankelijkheid zonder medisch voorschrift.
Medische beeldvorming ( RX,CT, labo,echo,…) mag steeds meegenomen worden.