Therapieën

Beschrijving:

Kinesitherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Mensen met klachten worden ondersteund door manuele therapie en oefeningen om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

NST is een zeer krachtige en effectieve “body work” techniek, die gebruikt kan worden bij verscheidene gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. Het is toepasbaar voor acute en chronische pathologieën, en het maakt gebruik van het autoregulatiesysteem van het lichaam.
Men past een aantal specifieke manuele technieken toe, in een welbepaalde volgorde over de wervelkolom/abdomen/ledematen/schedel. Door korte rollende bewegingen te maken op specifieke plaatsen wordt het lichaam geprikkeld, waardoor er veranderingen gaan optreden. Hierdoor wordt het zelfherstellend systeem “wakker”. NST heeft als doel terug balans te creëren in het lichaam.

Fasciatherapie is een vernieuwende methode voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Het is een zachte, niet manipulatieve vorm van behandelen. Om weefsels, gewrichten, zenuwen en bloedvaten opnieuw vrij te maken, maakt de fasciatherapeut gebruik van hele subtiele en trage druk- en rektechnieken. Zachtheid, traagheid en precisie onderscheiden deze therapie. Er wordt niet gewerkt met een externe, manipulatieve kracht die correcties aanbrengt, daarentegen worden technieken toegepast die de interne fysiologische systemen in het lichaam activeren.

Lymfedrainage ad modem Vodder 
Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.
De manuele lymfdrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfbanen af te voeren. In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deens bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie. Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder is dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfstelsel maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.
De Manuele Lymfdraniage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Osteopathie is een manuele therapie, die gekenmerkt wordt door een holistische visie, waarbij de lichamelijke functies beter onderling worden afgestemd. Men gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze, door middel van manuele technieken, afgestemd op de individuele patiënt.